درمورد شرکت ما

تاریخچه ما

شرکت سامانه های یکتای لوتوس (سایکل) با هدف تولید نرم افزارهای اداری و عملیاتی (با تمرکز بر صنعت پخش) در سال 1395 تاسیس گردید. هدف اصلی شرکت تولید نرم افزارهایی است که کاربران بتوانند با سهولت، سرعت و اطمینان فرایندهای مورد نیاز خود را انجام دهند. واسط کاربری ساده و در عین حال قدرتمند سایکل در کنار همسان بودن این واسط با ادبیات رایج در صنعت باعث میشود تا کاربران بتوانند بدون پیچیدگی نیازهای خود را مرتفع سازند.